Εκτύπωση 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο όπου θα μοιράζονται τις παραδόσεις της χώρας τους. Μπορείτε να δείτε το βιβλίο εδώ