Το σχολικό ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Καστοριάς, στα εργαστήρια του οποίου πραγματοποιούνται τα μαθήματα ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ του νομού μας, συνεχίζοντας την προσπάθεια για αναβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης, συμμετείχε και φέτος στο επιδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Erasmus+. Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ σχεδιάστηκε για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητάς τους.

Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα του Ε.Κ. Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2014-2015, αφορά 24 μαθητές οι οποίοι παρακολούθησαν προγράμματα κατάρτισης στην Ιταλίαδιάρκειας δύο (2) εβδομάδων σε αντικείμενα σχετικά με την ειδικότητά τους.

Η κινητικότητα πραγματοποιήθηκε από τις 9-21 Μαρτίου 2015, στην Ρώμη, για την ειδικότητα της Πληροφορικής (12 μαθητές), και ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες, στη Σικελία, για τις ειδικότητες Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας και Οχημάτων (επίσης 12 μαθητές).

Την περσινή σχολική χρονιά το Ε.Κ. Καστοριάς είχε υλοποιήσει αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στην Σεβίλλη και Μαδρίτη της Ισπανίας, με πολύ μεγάλη επιτυχία, στο οποίο συμμετείχαν 12 μαθητές του τομέα Πληροφορικής των δύο ΕΠΑΛ.

Να σημειωθεί ότι στα προγράμματα αυτά το σύνολο των εξόδων (μετακινήσεις, διαμονή σε ξενοδοχείο, διατροφή και πολιτιστικά) καλύφθηκαν από το πρόγραμμα. Επίσης, όλοι οι μαθητές λαμβάνουν πιστοποιητικά παρακολούθησης με ευρωπαϊκή ισχύ.

Όλοι οι συμμετέχοντες επέστρεψαν με επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρίες και όμορφες αναμνήσεις!


Για την σχολική χρονιά 2015-2016, υπάρχει εγκεκριμένη κινητικότητα για την κατάρτιση άλλων 12 μαθητών του τομέα Πληροφορικής, στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας!


 Όλη η ομάδα (24 μαθητές με 4 καθηγητές) την πρώτη μέρα σε ξενάγηση στη Ρώμη

 

Η ομάδα των μαθητών του τομέα Πληροφορικής