Το σχολείο μας διαθέτει δύο σύγχρονα εργαστήρια Πληροφορικής πλήρως εξοπλισμένα με σύγχρονα PC (i5 και i3 επεξεργαστές), διαδραστικό σύστημα, σετ ρομποτικής (3 Lego Mindstorm), 6 arduino set, 8 Rasberry, δύο 3D εκτυπωτές, 3D scanner και Drone!!.

εργαστήριο πληροφορικής εργαστήριο πληροφορικής
εργαστήριο πληροφορικής εργαστήριο πληροφορικής
εργαστήριο πληροφορικής εργαστήριο πληροφορικής
εργαστήριο πληροφορικής εργαστήριο πληροφορικής
εργαστήριο πληροφορικής εργαστήριο πληροφορικής