Στο πλαίσιο του προγράμματος "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ" σχολικού έτους 2021-2022, η ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών υλοποίησε την δράση: "Γνωριμία με τεχνικές του εργαστηρίου νοσηλευτικής".


Σκοπός: Να γνωρίσουν οι μαθητές την τεχνική της αιμοληψίας και να εξασκηθούν πάνω σε αυτήν.
«Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ"» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
Την φετινή σχολική χρονιά η ειδικότητα Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων υλοποίησε τη δράση "Χρωματίζω τα μικρόβια...χρωματίζω το μέλλον μου".
Σκοπός της δράσης ήταν να αποκτήσουν οι μαθητές ενημέρωση σχετική με τα επαγγέλματα υγείας και να προσανατολιστούν επαγγελματικά καθώς και να κατανοήσουν την τεχνική της χρώσης Gram των μικροβίων που διαθέτουν τα εργαστήρια σε μονάδες υγείας.
Το πρόγραμμα ΜΝΑΕ βοήθησε και αυτό το σχολικό έτος στον εξοπλισμό του Ιατρικού και Βιολογικού Εργαστηρίου του ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού μεταξύ άλλων και με στατω αιμοληψίας. Ένα πολύ χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για τη μάθηση της τεχνικής της αιμοληψίας.


Η Δράση «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται για τέταρτη χρονιά στο σχολείο μας.
Στο βιντεάκι αυτό θα δείτε την τεχνική της φωτομέτρησης της αιμοσφαιρίνης καθώς και την τεχνική της αιμοληψίας από μαθητές του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας, του ΕΠΑΛ Αργους Ορεστικού.
Η δράση "Το μικρό βιοχημικό μας εργαστήριο" υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2020-2021 και είχε στόχο την κατάρτιση των μαθητών πάνω σε βιοχημικές τεχνικές.
Πρόγραμμα "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ". ΕΣΠΑ. Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι μαθητές της ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίωv και βοηθών Νοσηλευτών του ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού πραγματοποιήσαμε δύο ομαδοσυνεργατικές συναντήσεις μέσω του Webex με το 2o ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας!!! Ανταλλάξαμε απόψεις για την επαγγελματική κατάρτιση που προσφέρουν οι ειδικότητες υγείας των σχολείων μας. Αυτή η σύμπραξη των τομέων υγείας- πρόνοιας και ευεξίας των δύο σχολικών κοινοτήτων πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ. Πρόκειται για τη δράση «Το μικρό βιοχημικό εργαστήριο» που σκοπεύει να κατανοήσουν οι μαθητές μας εργαστηριακές τεχνικές τις οποίες θα εφαρμόσουν ως πτυχιούχοι των επαγγελμάτων υγείας.


Το Ιατρικό και Βιολογικό Εργαστήριο του ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού στέλνει επίκαιρες ευχές για το ΠΑΣΧΑ 2021 (υπεύθυνη εκπ/κος : Ξανθού Αγγελική).