Στο βιντεάκι αυτό θα δείτε την τεχνική της φωτομέτρησης της αιμοσφαιρίνης καθώς και την τεχνική της αιμοληψίας από μαθητές του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας, του ΕΠΑΛ Αργους Ορεστικού.
Η δράση "Το μικρό βιοχημικό μας εργαστήριο" υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2020-2021 και είχε στόχο την κατάρτιση των μαθητών πάνω σε βιοχημικές τεχνικές.
Πρόγραμμα "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ". ΕΣΠΑ. Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι μαθητές της ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίωv και βοηθών Νοσηλευτών του ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού πραγματοποιήσαμε δύο ομαδοσυνεργατικές συναντήσεις μέσω του Webex με το 2o ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας!!! Ανταλλάξαμε απόψεις για την επαγγελματική κατάρτιση που προσφέρουν οι ειδικότητες υγείας των σχολείων μας. Αυτή η σύμπραξη των τομέων υγείας- πρόνοιας και ευεξίας των δύο σχολικών κοινοτήτων πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ. Πρόκειται για τη δράση «Το μικρό βιοχημικό εργαστήριο» που σκοπεύει να κατανοήσουν οι μαθητές μας εργαστηριακές τεχνικές τις οποίες θα εφαρμόσουν ως πτυχιούχοι των επαγγελμάτων υγείας.


Το Ιατρικό και Βιολογικό Εργαστήριο του ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού στέλνει επίκαιρες ευχές για το ΠΑΣΧΑ 2021 (υπεύθυνη εκπ/κος : Ξανθού Αγγελική).

Οι μαθητές της ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων παρουσιάζουν την τεχνική της φυγοκέντρησης με ένα διαδραστικό video που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ" και της υποδράσης "Το μικρό βιο-μικροβιολογικό εργαστήριο".

Δείτε εδώ το διαδραστικό video

Διαβάστε περισσότερα: Διαδραστική βιντεοπαρουσίαση της τεχνικής της φυγοκέντρησης από τους μαθητές του εργαστηρίου ΒΙΒΕ