Δείτε την ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2021-2022, από το site του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Yλη και οδηγίες διδασκαλίας 2021-2022