Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2018-2019" ( ΦΕΚ 4320/τ.Β΄/28-09-2018)

Δείτε εδώ την εγκύκλιο