Η νέα μειωμένη ύλη των πανελλαδικών μετά την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων λόγω κορονοϊού.
Για Τομέα Μηχανολογίας, δείτε στη σελίδα 35,
Για Τομέα Πληροφορικής,δείτε στη σελίδα 55,
Για Τομέα Υγείας-Πρόνοιας και Ευεξίας,δείτε στη σελίδα 59.