Οι μαθητές της Α΄τάξης βασισμένοι σε αυτά που θα ήθελαν να μάθουν οι μαθητές των άλλων χωρών για την Ελλάδα ετοίμασαν την παρακάτω παρουσίαση: