Αν θυμάστε καλά τις δραστηριότητες και τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε στο έργο μας απαντήστε το κουίζ που ακολουθεί και θα πάρετε και το πιστοποιητικό συμμετοχής στο έργο μας! Για το κουίζ πατήστε εδώ