Ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2016?2017 των Ημερησίων και Εσπερινών,Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας, ορίζεται η 9η Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη.

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο όλο το έγγραφο, το οποίο περιέχει επίσης και το Χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων σε Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Λήξη μαθημάτων και χρονοδιάγραμμα εξετάσεων