Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το σχολικό έτος 2020-2021.