Η υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή των αποφοίτων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021, γίνεται κατά το διάστημα από Δευτέρα 8 Μαρτίου έως και Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.
Τα σχετικά αρχεία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ στον σύνδεσμο:
Αρχεία για συμμετοχή των αποφοίτων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021