Η νέα μειωμένη ύλη των πανελλαδικών μετά την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων λόγω κορονοϊού.
Για Τομέα Μηχανολογίας, δείτε στη σελίδα 35,
Για Τομέα Πληροφορικής,δείτε στη σελίδα 55,
Για Τομέα Υγείας-Πρόνοιας και Ευεξίας,δείτε στη σελίδα 59.
Τα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων σε όλες τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ τα έτη 2017 και 2018.

Έτος 2018 ημερήσια/εσπερινά
Έτος 2018 επαναληπτικές
Έτος 2017 ημερήσια/εσπερινά

Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2018-2019" ( ΦΕΚ 4320/τ.Β΄/28-09-2018)

Δείτε εδώ την εγκύκλιο