Εγκρίθηκε η συμμετοχή του σχολείου μας στο νέο etwinning πρόγραμμα WeShare από την Ελληνική Εθνική Υπηρεσία etwinning. Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν οι μαθητές της Α΄τάξης του σχολείου μας και θα συνεργαστούν με συνομήλικους τους μαθητές από την Πορτογαλία, την Τουρκία, την Πολωνία, τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Ρουμανία, με υπεύθυνη καθηγήτρια του προγράμματος την κ. Κυράνου Χριστίνα. Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές/τριες κάθε χώρας δουλεύοντας σε διακρατικές ομάδες να “μοιραστούν” διάφορα ζητήματα που τους απασχολούν ως έφηβους ώστε να μπορέσουν να συγκρίνουν τις εμπειρίες τους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τον πολιτισμό και την κουλτούρα των άλλων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Όλα τα παραπάνω θα γίνουν χρησιμοποιώντας την Αγγλική γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας σε πραγματικές συνθήκες αλλά και διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά, ενώ ταυτόχρονα θα χρησιμοποιηθεί η ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας σε διακρατικές ομάδες, ώστε να προωθηθεί η συνεργασία και η πολιτιστική επίγνωση σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Ακολουθούν οι δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα.