Ένα κολάζ με τα λογότυπα που δημιούργησαν οι τέσσερις ομάδες μαθητών/τριων της Α΄τάξης για το διαγωνισμό λογότυπου του etwinning προγράμματος “ WeShare”. Κάποιες ομάδες χρησιμοποίησαν προγράμματα επεξεργασίας εικόνας ενώ μία ομάδα ζωγράφισε το λογότυπό της. Μπράβο σε όλες τις ομάδες!

Μετά από τη διεξαγωγή ψηφοφορίας με συμμετοχή όλων των λογότυπων που δημιουργήσαν όλες οι χώρες, το λογότυπο που δημιούργησαν οι μαθητές της Πολωνίας συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους και έγινε το λογότυπο του προγράμματός μας.

The Polish logo