Οι ομάδες μαθητών/τριων χρησιμοποίησαν το canva.com και έφτιαξαν το δική τους λίστα με τους κανόνες σωστής συμπεριφοράς κατά την υλοποίηση ενός etwinning προγράμματος.