Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄τάξης δούλεψαν σε ομάδες και δημιουργήσαν ένα βίντεο για το σχολείο μας!