Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄τάξης δουλεύοντας σε διακρατικές ομάδες συζήτησαν για διάφορα στοιχεία της σχολικής ζωής στις χώρες τους. Μπορείτε να δείτε τις συζητήσεις τους εδώ