Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο για τους μαθητές/τρες και ένα για τις καθηγήτριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για να αξιολογήσουν το πρόγραμμα έως τώρα.
Μπορείτε να δείτε τα ερωτηματολόγια .
α) Mid-evaluation questionnaire teachers’/ Ερωτηματολόγιο και αποτελέσματα για καθηγήτριες
εδώ β) Mid-evaluation questionnaire students’ / Ερωτηματολόγιο και αποτελέσματα για μαθητές/τριες
και εδώ