Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες πάντα χωρισμένοι σε διακρατικές ομάδες έπρεπε να επιλέξουν ένα ρητό που τους εκφράζει να φτιάξουν ένα βίντεο λέγοντάς το στη μητρική τους γλώσσα και να το γράψουν και στα αγγλικά.
Στη συνέχεια έπρεπε να επιλέξουν ένα ρητό σε άλλη γλώσσα και να προσπαθήσουν να το πουν. Φυσικά έπρεπε να καταγράψουν την προσπάθειά τους!
Μπορείτε να δείτε τις προσπάθειες όλων εδώ